เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
2 ต.ค. 2557
3 ต.ค. 2557
6 ต.ค. 2557
7 ต.ค. 2557
8 ต.ค. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   
 .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  
 รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10
      (สมุทรสาคร)
 
     วันที่  19-25  กันยายน  2557......(7วัน)
 ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข วันที่  26-30 กันยายน 2557....(5วัน)
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน  วันที่ 1 ตุลาคม 2557(เป็นต้นไป)
 จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10
      (สมุทรสาคร) ทุกศูนย์ 
 ระหว่างวันที่  2 - 8  ตุลาคม 2557
 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค  วันที่ 18  พฤศจิกายน  2557
      (ก่อน 20 พ.ย.57)
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 8-14 ธันวาคม 2557
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
ระดับภาคตรวจสอบข้อมูล โอนข้อมูลเข้าระดับชาติ วันที่ 20 - 31 ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่๖๔ จ.นนทบุรี

http://www.pr.central64.sillapa.net/

วันจันทร์ ที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 12:46 น.
ข่าว....จาก admin

enlightenedเปิดให้ดำเนินการพิมพ์เกียรติบัตรของทุกศูนย์ในระดับจังหวัดสมุทรสาคร
ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
วิธีการพิมพ์เกียรติบัตร
1.ศูนย์ฯ ต้องเข้าที่ผู้ดูแลระบบ แล้วไปกำหนดผู้พิมพ์เกียรติบัตร
2.กรอก username และ password ขึ้นเองเพื่อนำไปใช้
3.เข้าระบบการพิมพ์ กรอก username และ password
4.เข้าไปเลือกพิมพ์เกียรติบัตรตามต้องการ

วันอาทิตย์ ที่ 05 ตุลาคม 2557 เวลา 15:03 น.
เรียน ประธานศูนย์จัดการแข่งขัน จ.สมุทรสาคร

เมื่อเจ้าหน้าที่กรอกคะแนนผลการแข่งขันแต่ละประเภทเรียบร้อยแล้ว ขอให้มีกรรมการตรวจทานคะแนนอีกครั้ง ก่อนคลิกประกาศผลการแข่งขันสู่สาธารณะ

หากผลการประกาศของศูนย์ผิดพลาดให้รีบแจ้งadmin เพื่อยกเลิกการประกาศทันที
ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้หน้าเพจด้านล่างนะครับheart
จากนั้นศูนย์ท่านจึงสามารถเข้าไปกรอกคะแนนใหม่ได้นะครับ

วันศุกร์ ที่ 03 ตุลาคม 2557 เวลา 21:20 น.
ข่าวฝาก...จาก....admin

smileyโรงเรียนสามารถเข้าพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนที่ร่วมแข่งขัน  คุณครูผู้ควบคุม
laughศูนย์จัดการแข่งขันเข้าพิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน  กรรมการดำเนินการแข่งขัน

yesได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไปครับ

วันอังคาร ที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
เจ้าหน้าที่จัดการศูนย์แข่งขันระดับจังหวัดทุกศูนย์...โปรดทราบ

ขอความกรุณาท่าน...อย่าได้เข้าไปแก้ไขเกี่ยวกับกำหนดการลงทะเบียนนักเรียนแข่งขันในระดับศูนย์ เพราะถ้าท่านล็อคการลงทะเบียน หรือ เลือกเจ้าหน้าที่ศูนย์เป็นผู้ลงทะเบียน จะมีผลกระทบต่อทุกศูนย์ที่จัดการแข่งขันและใช้โปรแกรมนี้ร่วมกัน 

ขอให้ผู้ดูแลระบบเป็นผู้ดำเนินการตามกำหนดนัดหมายเท่านั้น ขอบคุณครับ

วันพุธ ที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 13:42 น.
ข่าวฝากจากศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(อ.ส.ช.)
รูปเล่มกิจกรรมYC เดิมหมดเขต 22 กันยายน ...ให้เลื่อนส่งได้จนถึงสิ้นเดือนกันยายน นะครับ
วันพุธ ที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 11:23 น.
ด่วน!!!...ข่าวฝากจากศูนย์จัดการแข่งขันจังหวัดสมุทรสาคร

การสมัครกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ทุกกิจกรรม ทุกศูนย์ ในจังหวัดสมุทรสาคร 

ท่านสามารถกรอกข้อมูลสมัครผ่านเว็บไซต์นี้ได้เลยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และผู้ดูแลศูนย์จัดการแข่งขันแต่ละศูนย์ จะเป็นผู้ตอบรับการสมัครเป็นกรรมการของท่านโดยแสดงผลผ่านเว็บไซต์เลยนะครับส่วนเอกสารหนังสือราชการควรแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงแต่ละศูนย์โดยตรงอีกทางหนึ่งนะครับ

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 09:57 น.
ข่าวจากศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(อ.ส.ช.)
ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนนักเรียนและครูได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 19 กันยายน 57 ตามที่ตกลงกันในที่ประชุม จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน
วันอังคาร ที่ 09 กันยายน 2557 เวลา 08:06 น.
รับฝากข่าวประชาสัมพันธ์จากทุกศูนย์จัดการแข่งขันของจังหวัดสมุทรสาคร
เรียน ประธานศูนย์จัดการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัดทุกศูนย์ ถ้าศูนย์ของท่านมีรายละเอียดประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันที่ต้องการแจ้งให้โรงเรียนผู้เข้าแข่งขันทราบ สามารถส่งข้อมูลถึงผู้ดูแลระบบระดับจังหวัดได้ทาง e-mail ด้านล่างของเว็บไซต์นี้นะครับ
วันพุธ ที่ 03 กันยายน 2557 เวลา 08:50 น.
ข่าวจากศูนย์คอมพิวเตอร์จังหวัดสมุทรสาคร(ส.ค.)
ศูนย์คอมพิวเตอร์จังหวัดสมุทรสาคร(ร.ร.ส.ค.) เปิดเพจชื่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์จังหวัดสมุทรสาคร สำหรับใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสอบถามปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 ระดับจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัด นนทบุรี ต่อไป
วันอังคาร ที่ 02 กันยายน 2557 เวลา 21:45 น.
การแข่งขันทักษะโครงงานคอมพิวเตอร์
Theme การแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ระดับจังหวัดสมุทรสาคร
ชี้แจงเรื่องโปรแกรมลงทะเบียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่64 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ. จังหวัดนนทบุรี
เชิญประชุมชี้แจงการจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 32
จำนวนทีม 1,056
จำนวนนักเรียน 2,417
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,520
จำนวนกรรมการ 907
ครู+นักเรียน 3,937
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,844
ประกาศผลแล้ว 160/214 (74.77%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 5
เมื่อวาน 12
สัปดาห์นี้ 74
สัปดาห์ที่แล้ว 190
เดือนนี้ 37
เดือนที่แล้ว 750
ปีนี้ 787
ทั้งหมด 141,291