เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
30 ส.ค. 2557
9 ก.ย. 2557
10 ก.ย. 2557
11 ก.ย. 2557
12 ก.ย. 2557
15 ก.ย. 2557
16 ก.ย. 2557
17 ก.ย. 2557
9 เม.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน

     ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน งานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 10 กรณีมีข้อผิดพลาด โปรดแจ้งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อ่างทอง ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557

      สพป.อ่างทอง จะโอนข้อมูลนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน สพป.อ่างทอง (ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557) เพ่ือเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดนนทบุรี

 
 

กำหนดการพิธีเปิดงานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง

(12 ก.ย.2557)

 
 

  .: ตารางแข่งขัน. :. 
    เอกสารการเปลี่ยนตัว

(12 ก.ย.2557)

 
 

   .: ตารางแข่งขัน. :. 
   แผนผังบริเวณงานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ฯ อำเภอแสวงหา 

(12ก.ย.2557)

 
 

แผนผัง ร.ร.ประสิทธิวิทยาฯ

(12 ก.ย.2557)

 

 
 

 โปรดตรวจสอบรายชื่อ / ตารางแข่งขัน (11 ก.ย.2557)

 
 

การแข่งขันทุกกลุ่มสาระ/ ทุกกิจกรรม  ที่ต้องใช้ โต๊ะ เก้าอี้และอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น การประกวดโครงงาน  ให้ผู้แข่งขันจัดเตรียมมาเอง (5 ก.ย.2557)

 
 

 การพิมพ์บัตรประจำตัว หากไม่สามารถโหลดรูปได้ ไม่ต้องใส่รูปก็ได้  (5 ก.ย.2557)

 
 

ทำความเข้าใจ การแข่งขัน Cross word A Math คำคม ซูโดกุ

การแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ ดำเนินการ ดังนี้
1.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้สมัครมาในระบบโปรแกมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
2.รายชื่อผู้แข่งขันได้จากการสมัครในระดับเขตพื้นที่ ทุกเขต
3.จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 4  มกราคม 2558 เป็นต้นไป ในเว็บศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
4.นักเรียนมารายงานตัวและเข้าแข่งขัน ตามวันเวลาที่กำหนด  ณ เมืองทองธานี (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

 
 

  

  คำชี้แจง การสวดมนต์แปล ระดับชั้น ป.๑-ม.๓ ระดับเขตพื้นที่

คำชี้แจง การสวดมนต์แปลสำหรับโรงเรียนขยายโอกาส

           ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

1.  การสมัครเข้าแข่งขันโรงเรียนสามารถลงทะเบียนได้ที่กิจกรรรมสวดมนต์แปล

2.  โรงเรียนจะเลือกแข่งขันการสวดมนต์แปลบาลี – ไทย หรือบาลี – อังกฤษ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ที่ได้ประกาศไว้แล้ว

3.  เขตพื้นที่ผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันจะจัดให้เข้าแข่งขันตามประเภทที่โรงเรียนเลือก โดยคณะกรรมการจะตัดสินภายใต้เกณฑ์การให้คะแนนของการสวดมนต์ แต่ละประเภท (แข่งขันกับเกณฑ์)

4. ผู้ที่ได้คะแนนระดับเหรียญทองสูงสุดเพียงประเภทเดียว (บาลี – ไทย หรือ บาลี – อังกฤษ)  ที่จะเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป

 
 

  .: ตารางแข่งขัน. :. 
    แข่งขันคอมพิวเตอร์  วันที่ 9 - 12 กันยายน 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ห้องศูนย์วิทยบริการ (2 ก.ย. 2557)

 
 

  .: กำหนดการแข่งขัน. :. 
   กำหนด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 

 

 
 
  .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  

   เอกสารปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557  จังหวัดนนทบุรี คลิกที่นี่

โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
 
ลงทะเบียนนักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่  วันที่ 24 สิงหาคม - 5 กันยายน 2557
การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ณ จังหวัดอ่างทอง วันที่ 15 - 17 กันยายน 2557
 โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่ เข้าแข่งขันระดับภาค 15 พฤศจิกายน 2557

การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
ระดับภาคตรวจสอบข้อมูล โอนข้อมูลเข้าระดับชาติ วันที่ 20 - 31 ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 170
จำนวนทีม 1,424
จำนวนนักเรียน 3,227
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,984
จำนวนกรรมการ 825
ครู+นักเรียน 5,211
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,036
ประกาศผลแล้ว 215/227 (94.71%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 3
เมื่อวาน 8
สัปดาห์นี้ 44
สัปดาห์ที่แล้ว 74
เดือนนี้ 36
เดือนที่แล้ว 464
ปีนี้ 500
ทั้งหมด 172,160