เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
15 ส.ค. 2557
6 พ.ย. 2557
7 พ.ย. 2557
7 พ.ย. 2557
10 พ.ย. 2557
11 พ.ย. 2557
12 พ.ย. 2557
13 พ.ย. 2557
17 เม.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

สรุปการแข่งขัน  ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดนนทบุรี

สรุปเหรียญตัวแทนของสพป.กทม.คลิ๊กที่นี่

สรุปผลการแข่งรายกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

สรุปตัวแทนเขตแข่งระดับชาติคลิ๊กที่นี่

สรุปเหรียญทั้งหมดทุกเขตของประถมศึกษาคลิ๊กที่นี่

สรุปอันดับแต่ละเขตและเหรียญคลิ๊กที่นี่

 
 

ประชาสัมพันธ์  ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของ สพป.กทม. แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกกิจกรรม ดาวน์โหลดคู่มือการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและถาคตะวันออกครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ไฟล์คู่มือดังกล่าวได้ที่ htt://www.central64.sillapa.net
 

 
 

ประกาศ  การแข่งขัน Cross word , A Math คำคม ,ซูโดกุ  ดำเนินการดังนี้

1. สมัครร่วมแข่งขันระดับเขตพื้นที่ แต่ไม่มีการแข่งขันระดับเขตพื้นที่

2. ได้รายชื่อผู้แข่งขันจากการสมัครระดับเขตพื้นที่ทุกเขต

3. จะประกาศชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 4 มกราคม 2558 เป็นต้นไปในเว็บไซต์ศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ

4. ให้นักเรียนไปรายงานตัวและเข้าแข่งขันตามวันที่เวลาที่กำหนด ณ เมืองทองธานี (จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)
 

 
 

smileyแจ้งประชาสัมพันธ์  ให้ทุกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ภาคกลางและภาคตะวันออก ทุกกิจกรรม ทุกกลุ่มสาระ  ให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแข่งขันทุกประเภท สูจิบัตร การแจ้งให้พิมพ์บัตรผู้เข้าแข่งขันของนักเรียน บัตรครูผู้ฝึกสอน หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว สถานที่การแข่งขัน เกณฑ์การแข่งขันแต่ละกิจกรรม ให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่ www.central64.sillapa.net ภาคกลางและภาคตะวันออก

 
 

smileyประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการแข่งขัน กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) เดิมศูนย์แข่งขันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ เป็นสถานที่แห่งใหม่ คือ ห้องรอยัล จูปิลี่ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันที่  19 ธันวาคม 2557 สำหรับโปรแกรมการแข่งขันคงเดิม

 
 

smiley แจ้งหลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว  ให้ยึดตามประกาศของ สพฐ. ข้อ 26 (หน้า 4)

       1. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้

       2. การแข่งขันประเภททีมเปลี่ยนตัวได้ดังนี้

          2.1 ทีม 2-3 คน เปลี่ยนตัวได้                 1 คน

          2.2 ทีม 4-6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน        2 คน

          2.3 ทีม 7-10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน      3 คน

          2.4 ทีม 11-20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน    4 คน

          2.5 ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

          ดูหลักเกณฑ์ฉบับเต็มได้ที่นี่

         - เอกสารการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ของ สพป.  คลิกที่นี่

         -  กรรมการวินิจฉัย แก้ไขปัญหาการดำเนินงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

 
 

enlightenedแจ้งประชาสัมพันธ์ด่วน  ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนกิจกรรมแข่งขันแต่ละกิจกรรมให้ตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้องว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่นอันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบระดับภาคหรือไม่ ถ้าพบความผิดพลาดให้โรงเรียนทำหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อจะได้ทำหนังสือแจ้งขอแก้ไขรายการกิจกรรมนั้น ๆ โดยให้แจ้งภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 นี้

 
 

enlightenedแจ้งประชาสัมพันธ์ด่วนตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามหลักเกณฑ์งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 เพื่อเตรียมการรองรับการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ขอให้ทีมตัวแทนระดับสำนักงานเขตแข่งขันในกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

1.  โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นป.4-ป.6 และม.1-ม.3(ขยายโอกาส)

2.  โครงานวิทยาศาตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 และม.1-ม.3 (ขยายโอกาส)

3.  ภาพยนตร์สั้น ชั้นป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3(ขยายโอกาส)

4.  ละครประวัติศาสตร์ ชั้นป.1-ป.6 และป.1-ม.3(ขยายโอกาส)

5.  โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้น ม.1-3(ขยายโอกาส)

6.  สภานักเรียน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ชั้นป.1-ป.6 และม.1-ม.3(ขยายโอกาส)

7.  กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor:YC) ชั้นม.1-ม.3 (ขยายโอกาส)

ให้ส่งมอบเอกสารการแข่งขันล่วงหน้าให้คณะกรรมการตัดสินดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง การส่งเอกสารสามารถจัดส่งโดยตรงหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS ไปยังศูนย์แข่งขันโดยตรง(ตามที่อยู่ดังแนบ) ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 รายละเอียดกิจกรรมที่ต้องส่งและที่อยู่ คลิ๊กที่นี่

 
 

enlightenedแจ้งประชาสัมพันธ์ด่วน  ให้ทุกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 64  ในระดับภาค ทุกกิจกรรมทุกสาระ  และศูนย์วิชาการทั้ง 11 ศูนย์ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน แก้ไขรายชื่อให้เรียบร้อยก่อนส่งรายชื่อให้กับเจ้าภาพระดับภาค เนื่องจากระบบจะปิดไม่สามารถทำการแก้ไขได้อีกก่อนวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557  และขอให้ทุกโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรให้เรียบร้อย

 
 

enlightenedแจ้งประชาสัมพันธ์  ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหาคร แข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ภาคกลางและภาคตะวันออกวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 จังหวัดนนทบุรี กลุ่มศิลปะ สาระดนตรี เปลี่ยนสถานที่จากเดิมกำหนดสถานที่การแข่งขันที่โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี เนื่องจากสถานที่และบริเวณการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอกับกิจกรรมที่จัด จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรมกลุ่มศิลปะ สาระดนตรี เป็นโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย โทรติดต่อ 02-5971517 และโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย โทรติดต่อ 02-9238274 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  รายชื่อตัวแทนระดับภาคกลุ่มศิลปะสาระดนตรี คลิ๊กที่นี่

 
 

 แจ้งประชาสัมพันธ์ 

 วิธีการพิมพ์ เกียรติบัตรกรรมการตัดสินของแต่ละกิจกรรม  

เปลี่ยน USERNAME เป็น: printingadmin

 

 

 
 

 แจ้งประชาสัมพันธ์  เรื่อง เอกสารการเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่ม ชื่อ-สกุลของนักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการ ดาวน์โหลดตามลิงค์ ข้างล่าง

/ckfinder/userfiles/files/DOC5(3).pdf

ในกรณีเปลี่ยนหน้างาน ให้ทำบันทึกข้อความ ขอเปลี่ยนตัวโดยผู้อำนวยการโรงเรียน หรือรักษาการผู้อำนวยการเป็นผู้รับรอง

 
 

smiley แจ้งประชาสัมพันธ์  โรงเรียนที่ลงทะเบียนแข่งขันงานศิลปหัตกรรม       นักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ให้ตรวจสอบ แก้ไข รายชื่อ ให้ถูกต้อง          ลงรูปถ่ายให้เรียบร้อย  และเริ่มพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน และบัตรประจำตัวผู้ฝึกสอน ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

 
 

enlightenedแจ้งประชาสัมพันธ์  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557  รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

 
 

ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  มี 12 กิจกรรมดังนี้

1.  การใช้โปรแกรมนำเสนอ presentation (ระดับชั้น ป. 4 - 6)   ผลการแข่งขัน คลิ๊กที่นี่

2.  การแข่งขันการเล่านิทาน Story Telling (ระดับชั้น ป. 4 - 6)   ผลการแข่งขัน คลิ๊กที่นี่

3.  กาพย์ยานี 11  (ระดับชั้น ป. 4 – 6) ผลการแข่งขัน  คลิ๊กที่นี่

4.  การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ระดับชั้น ป. 4 - 6)              ผลการแข่งขัน  คลิ๊กที่นี่

5.  คณิตคิดเร็ว (ระดับชั้น ป. 4 - 6)  ผลการแข่งขัน  คลิ๊กที่นี่

6.  เครื่องร่อนกระดาษพับ (ระดับชั้น ป. 1 – 3) ผลการแข่งขัน  คลิ๊กที่นี่

7.  ปั้นดินน้ำมัน (ปฐมวัย) ผลการแข่งขัน  คลิ๊กที่นี่

8.  ภาพยนตร์สั้น (ระดับชั้น ป. 1 – 6)  ผลการแข่งขัน  คลิ๊กที่นี่

9. ขับร้องเพลงลูกทุ่งชาย (ระดับชั้น ป. 1 - 6)  ผลการแข่งขัน  คลิ๊กที่นี่

10. ขับร้องเพลงลูกทุ่งหญิง (ระดับชั้น ป1 - 6)ผลการแข่งขัน  คลิ๊กที่นี่

11. วาดภาพระบายสี (เรียนร่วมบกพร่องทางสติปัญญา)  ผลการแข่งขัน  คลิ๊กที่นี่

12. หนังสือเล่มเล็ก (ระดับชั้น ป. 4 – 6)  ผลการแข่งขัน  คลิ๊กที่นี่

หมายเหตุ     12 รายการข้างต้นนี้  แจ้งโรงเรียนที่จะสมัครแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557  ไม่ต้องสมัครอีกเนื่องจาก 12 กิจกรรมนี้ได้ดำเนินการแข่งขันในงานแข่งขันทักษะวิชาการประถมกรุงเทพดีที่สุด “Simply The Best” ในวันที่ 14 – 15 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้ตัวแทนในระดับเขตแล้ว สามารดูผลการแข่งขันได้ที่ www.edbkk1.go.th  ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

 
 
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เรื่อง การประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คลิกที่นี่
 
 
ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ลิกที่นี่
 
 

   เอกสารปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557  จังหวัดนนทบุรี คลิกที่นี่
โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

 

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 8-14 ธันวาคม 2557
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
ระดับภาคตรวจสอบข้อมูล โอนข้อมูลเข้าระดับชาติ วันที่ 20 - 31 ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558

  

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 174
จำนวนทีม 2,834
จำนวนนักเรียน 5,642
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,672
จำนวนกรรมการ 945
ครู+นักเรียน 9,314
ครู+นักเรียน+กรรมการ 10,259
ประกาศผลแล้ว 183/248 (73.79%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 5
เมื่อวาน 19
สัปดาห์นี้ 80
สัปดาห์ที่แล้ว 169
เดือนนี้ 55
เดือนที่แล้ว 806
ปีนี้ 861
ทั้งหมด 438,711