เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
17 เม.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ผู้ประสานของแต่ละกิจกรรม เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการแข่งขันในแต่ละกิจกรรม
สามารถติดต่อได้ โดยคลิกที่นี่

 
 

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน/ครูผู้สอน
การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่าง

การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน/ครูผู้สอน
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับชาติ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศ  โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฎิบัติตามคู่มือด้านล่าง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน  

ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข/เปลี่ยนตัว
การแก้ไข/เปลี่ยนตัวของโรงเรียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 มกราคม 2558 และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณา (อนุญาตหรือไม่อนุญาต) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2558 ซึ่งทางโรงเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
คู่มือการแก้ไขชื่อของนักเรียน/ครูผู้สอน
คู่มือการเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน

 
 

ตรวจสอบรายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม

ที่ผ่านเข้าไปแข่งขันในระดับชาติ ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557

ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี  

ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

\\\ได้ที่นี่///

 
 

เว็บไซด์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64

...((คลิ๊ก))...

 
 

กำหนดการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

 
 

สรุปผลการแข่งขันของ สพป. เพชรบุรี เขต 1
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 จังหวัดนนทบุรี 
ประจำปีการศึกษา 2557  ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
  

>>>คลิ๊กที่นี่<<<

>>>สรุปเหรียญรางวัล<<<

 
 

คำสั่ง สพฐ. แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ  ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดนนทบุรี 
(สพป. คำสั่ง ที่ 1855/2557) คลิกที่นี่ 

 
 

 วิธีใส่รูปบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ระดับภาค สพป. วิธีการใส่รูปบัตรประจำตัว ตามระบบบนเว็บไซต์
สพป. ใช้เว็บ central64.sillapa.net/sp-center  
โดยใช้ Username/password ของโรงเรียนที่ใช้ในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 
คู่มือวิธีการใส่รูป คลิกที่นี่ 

 
 

 ผลพิจารณาการเปลี่ยนตัว เปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล และเพิ่มผู้เข้าแข่งขันและครูฝึกสอน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

เอกสารที่แนบมา คลิกที่นี่

 
 

 ให้ทุกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค ใส่รูปบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันทุกรายการที่เป็นตัวแทนในระบบที่เว็บไซต์ 
สพป. 
central64.sillapa.net/sp-center 
โดยใช้ username/password ของโรงเรียน  แล้วจึงดำเนินการปริ้นบัตรประจำตัว

 พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 
ระดับภาค สพป. 
คลิกที่นี่ 

 
 

สูจิบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64

โหลดสูจิบัตร1       โหลดสูจิบัตร2        โหลดคู่มือ

 
 

การจัดส่งเอกสารการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสฯ 

ให้ส่งเอกสารมาที่ อ.ครูทิพย์วัลยา มิทะนนท์  โรงเรียนบางบัวทอง

เลขที่ 3/1 หมู่ 3 ต.พิมลราช  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  11110 

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับภาค การท่องอาขยานทำนองเสนาะ

วิธีจัดการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ คือ คณะกรรมการเตรียมบทอาขยานบทหลัก 5 บท และบทเลือก 5 บท

มาจับฉลากย่างละ 3 บท รวมเป็นชั้นปีละ 6 บท ให้ผู้เข้าแข่งขันจับฉลากเพื่อท่องเพียง 1 บท

รายละเอียด คลิกที่นี่ 

 

การแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับภาค พาทีสร้างสรรค์

การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ มี 2 รอบ คือ

          รอบที่ 1 รอบคัดเลือก ทุกทีมจับฉลากประกบคู่เข้าแข่งขัน

          รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ คัดเลือกทีมที่คะแนนสูงสุดจากการแข่งขันรอบที่ 1

 จำนวน 10 ทีมจับฉลากประกบคู่เข้าแข่งขัน

รายละเอียด คลิกที่นี้ 

 
 

แผนที่สถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64

>>>แผนที่สถานที่จัดการแข่งขันระดับภาค<<<

>>>แผนผังโรงเรียนที่เป็นศูนย์การแข่งขันระดับภาค<<<

>>>ศูนย์การแข่งขันงาน และผู้ประสานงาน<<<

>>>ลำดับที่การแข่งขันระดับภาค<<<

>>>รายละเอียดข้อมูลที่พัก ในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง<<<

 
 

 ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่แข่งขัน  

คลิกที่นี่ 

 
 

 ด่วนที่สุด  เนื่องจากโปรแกรมในการโอนฐานข้อมูลมีปัญหาทำให้ไม่สามารถโอนรูปภาพในบัตรประจำตัวได้  จึงให้โรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ทำการเพิ่มรูปภาพนักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนลงในบัตรประจำตัวใหม่อีกครั้งที่เว็บไซต์  http://central64.sillapa.net/sp-center/โดยเข้าระบบโรงเรียน ใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านเดิม พร้อมตรวจสอบและแก้ไขรายชื่อให้ถูกต้อง  และดำเนินการให้เรียบร้อยโดยด่วน  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 8-14 ธันวาคม 2557

 
 

ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนกิจกรรมแข่งขันของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่ให้ตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้อง ว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่น  อันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบ ระดับภาคหรือไม่... ถ้าพบความผิดพลาดขอให้โรงเรียนทำหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ ที่ตนเองสังกัดเพื่อให้ทำหนังสือแจ้งขอแก้ไขรายการกิจกรรมนั้นๆ โดยสังกัดสพป. ให้ส่งถึง สพป.นบ.เขต 1 และสังกัดสพม.ให้ส่งสพม.เขต3               วันที่ 25 พ.ย. 57 เพื่อให้ดำเนินการต่อไป

 ดูหลักเกณฑ์ฉบับเต็มได้ที่นี่ 

 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว 
   ให้ยึดตามประกาศของ สพฐ.
  ข้อที่  26 (หน้าที่ 4) 

 ขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนตัว 

 การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสังกด สพป

 เอกสารการข้อเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆของ สพป.

 
 

 หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงศูนย์การแข่งขันระดับภาค

แก้ไขศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ(สาระดนตรี) จากเดิม โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี

เปลี่ยนเป็น โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยและโรงเรียน วัดคลองตาคล้าย

   Download คลิก

 
 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน
ที่ต้องส่งเอกสารล่วงหน้า  คลิกที่นี่

 
 

    เว็บไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

เว็บไซต์แข่งขัน

เว็บไซต์ข้อมูล

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์

 
 

  .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  


โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
 
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557 
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2557
       เอกสารการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆของ สพป.       
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 8-14 ธันวาคม 2557
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
 ระดับภาคตรวจสอบข้อมูลโอนข้อมูลเข้าระดับชาติวันที่ 20- 31ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
 
 
 

   ศูนย์การแข่งขันระดับประถม (สพป.)  

 
 

 รายชื่อผู้ประสานงานระดับภาค สามารถคลิกเพื่อการติดต่อประสานงาน   คลิกที่นี่

 แผนผังโรงเรียนที่เป็นศูนย์การแข่งขันระดับภาค

         ระดับประถมศึกษา  คลิกที่นี่

 
 

ลำดับที่การแข่งขัน ภาคกลางและภาคตะวันออก

 ลำดับที่การแข่งขัน-ประถม คลิกที่นี่

 
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)

ขอแจ้งโรงเรียนที่ส่งกิจกรรมขับร้องทุกประเภทให้เตรียมมาใช้วันแข่งระดับภาค ดังนี้

1. ให้นำ Notebook หรือ เครื่องเล่นที่สามารถอ่านแผ่นเพลงที่ส่งเข้าประกวดมาด้วย

2. ให้เตรียมเนื้อเพลงสำหรับคณะกรรมการ จำนวน 5 ชุด 

 
 

สถานที่แข่งขัน และผู้ติดต่อประสานงาน

ระดับประถมและมัธยมขยายโอกาส

สถานที่พัก

คลิก

 
 

  คู่มือการใช้เว็บไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 
 

คำชี้แจง การสวดมนต์แปล ระดับชั้น ป.๑-ม.๓ ระดับเขตพื้นที่

คำชี้แจง การสวดมนต์แปลสำหรับโรงเรียนขยายโอกาส ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1.  การสมัครเข้าแข่งขันโรงเรียนสามารถลงทะเบียนได้ที่กิจกรรรมสวดมนต์แปล
2.  โรงเรียนจะเลือกแข่งขันการสวดมนต์แปลบาลี – ไทย หรือบาลี – อังกฤษ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ที่ได้ประกาศไว้แล้ว
3.  เขตพื้นที่ผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันจะจัดให้เข้าแข่งขันตามประเภทที่ โรงเรียนเลือก โดยคณะกรรมการจะตัดสินภายใต้เกณฑ์การให้คะแนนของการสวดมนต์ แต่ละประเภท (แข่งขันกับเกณฑ์)
4. ผู้ที่ได้คะแนนระดับเหรียญทองสูงสุดเพียงประเภทเดียว (บาลี – ไทย หรือ บาลี – อังกฤษ)  ที่จะเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป
 
 

เพลงที่ใช้ในการแข่งขันวงดนตรีไทย


 
    การแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ 

ดำเนินการดังนี้
1.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้สมัครมาในระบบโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
2.รายชื่อผู้แข่งขันได้จากการสมัครในระดับเขตพื้นที่ ทุกเขต
3.จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 4 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ในเว็บศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
4.นักเรียนมารายงานตัวและเข้าแข่งขัน ตามวันเวลาที่กำหนด ณ เมืองทองธานี (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

 
 

 พิมพ์เกียรติบัตร

การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64   

>>>นักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน<<<

>>>กรรมการตัดสิน<<<

 
 

ด่วนที่สุด!!! กิจกรรมที่ได้เป็นตัวแทน(รางวัลชนะเลิศ)ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก ต้องเพิ่มรูปในบัตรประจำตัว โดยดำเนินการดังนี้ : เข้าระบบโรงเรียน - เลือกเมนู"เพิ่มรูปในบัตรประจำตัว" - เลือกหมวดหมู่ - เลือกรายการ - เลือกรูปภาพ - อัพโหลดรูปภาพเพื่อใส่ในบัตรประจำตัว(450x600) เลือกไฟล์และอัพโหลด ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค ระหว่างวันที่ 8-14 ธันวาคม 2557 ที่เว็บไซต์ http://central64.sillapa.net/sp-center/ และขอให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลการแข่งขัน ชื่อ-สกุล นักเรียน ครู และอื่นๆให้เรียบร้อย เพื่อประโยชน์ของทางโรงเรียนเอง และปฏิบัติตามกำหนดที่แจ้ง

 
 

ตรวจผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557

 
 

  ปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

           เนื่องด้วยมีประกาศ สพฐ. เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ฉบับใหม่ ทางสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน(สกก.) ได้ปรับปรุงเกณฑ์ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องประกาศใหม่ ดังกล่าวดังนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

 

 

คลิก>>ปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64<<คลิก

 

 

 

 
 

 พิมพ์บัตรประจำตัว

การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64   

 
 

แผนผังสนามแข่งขัน

การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 

สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี

      

สนามแข่งขันโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

             

สนามแข่งขันโรงเรียนราษฎร์วิทยา

         

สนามแข่งขันโรงเรียนวัดในกลาง

     

------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

แจ้งเพื่อทราบ...enlightened

รายการแข่งขันกิจกรรมใด ที่ต้องใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า ขอให้นำปลั๊กไฟต่อพ่วงมาด้วยนะครับ

 
 
กำหนดวัน และสถานที่แข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2557 ระดับเขต
วันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557


1. โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557
       - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
       - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
       - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
       - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
     วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557
       - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

2. โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557
       - กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
       - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

3. โรงเรียนราษฎร์วิทยา
     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557
       - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
       - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

4. โรงเรียนวัดในกลาง
     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557
       - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
       - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

5. โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย
     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557
       - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)

 

 

----------------------------

 

 

 
 

ปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

จัดการแข่งขันระดับเครือข่าย วันที่  1 - 30  กันยายน 2557
รับลงทะเบียน นักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่  1 - 10  ตุลาคม 2557
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข วันที่  11 - 15  ตุลาคม 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน วันที่  1 - 7  พฤศจิกายน 2557
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่  8 - 9  พฤศจิกายน 2557 
 โอนข้อมูลระดับเขตพื้นที่สู่ระดับภาค วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557  <<<

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 121
จำนวนทีม 1,300
จำนวนนักเรียน 2,570
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,764
จำนวนกรรมการ 702
ครู+นักเรียน 4,334
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,036
ประกาศผลแล้ว 177/179 (98.88%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 57
เมื่อวาน 145
สัปดาห์นี้ 936
สัปดาห์ที่แล้ว 1,184
เดือนนี้ 518
เดือนที่แล้ว 5,719
ปีนี้ 6,237
ทั้งหมด 199,921