เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
21 ก.ย. 2557
22 ก.ย. 2557
23 ก.ย. 2557
24 ก.ย. 2557
25 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 ผลพิจารณาการเปลี่ยนตัว เปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล และเพิ่มผู้เข้าแข่งขันและครูฝึกสอน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

เอกสารที่แนบมา คลิกที่นี่

 
 

 แบบสำคัญรับเงิน สำหรับนักเรียน 

         ใบเบิกค่าใช้จ่าย   สำหรับครูผู้ฝึกสอน 

 
 

ให้ทุกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค ใส่รูปบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันทุกรายการที่เป็นตัวแทนในระบบที่เว็บไซต์ 
สพป. 
central64.sillapa.net/sp-center 
สพม. central64.sillapa.net/sm-center  

โดยใช้ username/password ของโรงเรียน  แล้วจึงดำเนินการปริ้นบัตรประจำตัว

 พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 
ระดับภาค สพป. 
คลิกที่นี่ 

พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 
ระดับภาค สพม. 
คลิกที่นี่ 

 
 

 บทร้อยกรองและอาขยาน ที่ใช้แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64
           เอกสารประกอบ คลิกที่นี่ 

 
 

กำหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64    

 
 

การจัดส่งเอกสารการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสฯ 

ให้ส่งเอกสารมาที่ อ.ครูทิพย์วัลยา มิทะนนท์  โรงเรียนบางบัวทอง

เลขที่ 3/1 หมู่ 3 ต.พิมลราช  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  11110 

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับภาค การท่องอาขยานทำนองเสนาะ

วิธีจัดการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ คือ คณะกรรมการเตรียมบทอาขยานบทหลัก 5 บท และบทเลือก 5 บท

มาจับฉลากย่างละ 3 บท รวมเป็นชั้นปีละ 6 บท ให้ผู้เข้าแข่งขันจับฉลากเพื่อท่องเพียง 1 บท

รายละเอียด คลิกที่นี่ 

 

การแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับภาค พาทีสร้างสรรค์

การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ มี 2 รอบ คือ

          รอบที่ 1 รอบคัดเลือก ทุกทีมจับฉลากประกบคู่เข้าแข่งขัน

          รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ คัดเลือกทีมที่คะแนนสูงสุดจากการแข่งขันรอบที่ 1

 จำนวน 10 ทีมจับฉลากประกบคู่เข้าแข่งขัน

รายละเอียด คลิกที่นี้ 

 
 

ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่การแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมกระทงดอกไม้ธูปเทียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)รายละเอียดดังแนบ 

 
 

แนวปฏิบัติการเปลี่ยนตัว เพิ่มชื่อ-สกุล และการเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการประกวด แข่งขันทักษะงานวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ให้สถานศึกษาทุกสังกัดที่มีความประสงค์แก้ไขข้อมูลเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดได้ ภายในวันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2557 คลิ๊กที่นี่

 
 

สถานที่แข่งขัน และผู้ติดต่อประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค

ระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส 

สถานที่พัก

คลิก

 รายชื่อผู้ประสานงานระดับภาค สามารถคลิกเพื่อการติดต่อประสานงาน   คลิกที่นี่

 แผนผังโรงเรียนที่เป็นศูนย์การแข่งขันระดับภาค

         ระดับประถมศึกษา  คลิกที่นี่

         ระดับมัธยม  คลิกที่นี่  

 
 

ตารางแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ที่จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 Click

 
 

โรงเรียนที่ผ่านเข้าเป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลาง ขอให้ตรวจรายชื่อนักเรียนและครูฝึกสอนให้ถูกต้อง เพราะทางเขตพื้นที่จะโอนข้อมูลไประดับภาค ภายใน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

 
 

ประกาศ กิจกรรมที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

1.กิจกรรม Cross Word

2.กิจกรรม A-Math

3.กิจกรรม คำคม

4.กิจกรรม ซูโดกุ

5.กิจกรรม มาร์ชชิ่งความดี

ไม่มีการแข่งขันระดับเขตพื้นที่และระดับภาค แต่มีการแข่งขันในระดับชาติ

 
 

เอกสารปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557  จังหวัดนนทบุรี คลิกที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 8-14 ธันวาคม 2557
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
ระดับภาคตรวจสอบข้อมูล โอนข้อมูลเข้าระดับชาติ วันที่ 20 - 31 ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 128
จำนวนทีม 2,012
จำนวนนักเรียน 3,881
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,849
จำนวนกรรมการ 786
ครู+นักเรียน 6,730
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,516
ประกาศผลแล้ว 176/184 (95.65%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 3
เมื่อวาน 6
สัปดาห์นี้ 42
สัปดาห์ที่แล้ว 35
เดือนนี้ 33
เดือนที่แล้ว 276
ปีนี้ 309
ทั้งหมด 186,672