เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
10 พ.ย. 2557
11 พ.ย. 2557
12 พ.ย. 2557
13 พ.ย. 2557
14 พ.ย. 2557
17 พ.ย. 2557
21 เม.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศ/เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65


1.1 เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่
1.2 เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

2. เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

 

 
 
 

 ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับ สพป.
กิจกรรม Cross Word / A Math / คำคม / ชูโดกุ 

คลิก 

 
 

 กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 64   ปีการศึกษา  2557  สำหรับการจัดกิจกรรมแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม  และ ซูโดกุ

                   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เลื่อนการจัดกิจกรรรม Cross word ,A Math ,คำคม  และ ซูโดกุ   ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 64  ออกไปก่อน  เนื่องจากการแข่งขันกิจกรรมดังกล่าว  ทางสมาคม Cross word ,A Math ,คำคม  และ ซูโดกุ   แห่งประเทศไทยได้ประมาณการงบประมาณค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนที่สูงมาก  ประกอบกับการแข่งขันรายการนี้ไม่ผ่านระบบการคัดเลือกตัวแทนตั้งแต่ระดับกลุ่มโรงเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และระดับภาคซึ่งอาจเกิดปัญหาขึ้นในภายหน้านั้น

                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์กับนักเรียนในสังกัด  จึงเห็นควรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการแข่งขันกิจกรรม Cross word ,A Math ,คำคม  และ   ซูโดกุ   ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าขันต่อในระดับภาคและระดับชาติต่อไป   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  ในฐานะเป็นหน่วยงานหลัก  ในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน  ได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งศักยภาพและสุนทรียภาพ   กิจกรรมสร้างสรรค์   โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม  และ ซูโดกุ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 64    ปีการศึกษา  2557  ในวันที่  21   เมษายน  2558  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคและระดับชาติต่อไป

 
 
 

ประชาสัมพันธ์การแก้ไข ชื่อ-สกุล และการเปลี่ยนตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน/ครูผู้สอน
การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่าง

การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน/ครูผู้สอน
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับชาติ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศ  โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฎิบัติตามคู่มือด้านล่าง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน  

ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข/เปลี่ยนตัว
การแก้ไข/เปลี่ยนตัวของโรงเรียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 มกราคม 2558 และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณา (อนุญาตหรือไม่อนุญาต) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2558 ซึ่งทางโรงเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
คู่มือการแก้ไขชื่อของนักเรียน/ครูผู้สอน
คู่มือการเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน

 
 

กำหนดการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

กำหนดการ การดำเนินการของโรงเรียน
เว็บศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ สพป.
เว็บศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ สพม.
  - เว็บศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ สศศ. (การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ)
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 – 9 มกราคม 2558 (ที่หน้าเว็บหลัก)
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 5 – 17 มกราคม 2558 (ใช้ username password ของโรงเรียน Login)
 แทรกรูปภาพนักเรียนและครูทุกคนวันที่ 5 – 31 มกราคม 2558  (ใช้ username password ของโรงเรียน Login)
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป (ที่หน้าเว็บหลัก)
 เข้าแข่งขันกิจกรรม ณ เมืองทองธานี วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558

 
 

คำสั่ง สพฐ. แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ  ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดนนทบุรี
(สพม. คำสั่ง ที่ 1854/2557) คลิกที่นี่ 
(สพป. คำสั่ง ที่ 1855/2557) คลิกที่นี่ 

 
 

 ด่วนที่สุด  เนื่องจากโปรแกรมในการโอนฐานข้อมูลมีปัญหาทำให้ไม่สามารถโอนรูปภาพในบัตรประจำตัวได้  จึงให้โรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับภาคกลางและภาคตะวันออกทำการเพิ่มรูปภาพนักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนลงในบัตรประจำตัวใหม่อีกครั้งที่เว็บไซต์ http://central64.sillapa.net/sp-center/  พร้อมตรวจสอบและแก้ไขรายชื่อให้ถูกต้อง  และดำเนินการให้เรียบร้อยภายในวันที่ ๓๐   พฤศจิกายน  ๒๕๕๗
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 8-14 ธันวาคม 2557 

 
 

ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนกิจกรรมแข่งขันของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่ให้ตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้อง ว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่น  อันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบ ระดับภาคหรือไม่... ถ้าพบความผิดพลาดขอให้โรงเรียนทำหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ ที่ตนเองสังกัดเพื่อให้ทำหนังสือแจ้งขอแก้ไขรายการกิจกรรมนั้นๆ โดยสังกัดสพป. ให้ส่งถึง สพป.นบ.เขต 1 และสังกัดสพม.ให้ส่งสพม.เขต3               ก่อนวันที่ 25 พ.ย. 57 เพื่อให้ดำเนินการต่อไป

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว 
   ให้ยึดตามประกาศของ สพฐ.
  ข้อที่  26 (หน้าที่ 4) 

ดูหลักเกณฑ์ฉบับเต็มได้ที่นี่
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสังกด สพม.
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสังกด สพป.
ขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนตัว
เอกสารการข้อเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆของ สพม. 
เอกสารการข้อเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆของ สพป.

 
 

 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนที่ต้อง

ส่งเอกสารล่วงหน้า  คลิกที่นี่

 
 

 หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงศูนย์การแข่งขันระดับภาค

แก้ไขศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระศิลป(สาระดนตรี) จากเดิม โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี

เปลี่ยนเป็น โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยและโรงเรียน วัดคลองตาคล้าย

   Download คลิก

 
 

 รายชื่อผู้ประสานงานระดับภาค สามารถคลิกเพื่อการติดต่อประสานงาน   คลิกที่นี่

 แผนผังโรงเรียนที่เป็นศูนย์การแข่งขันระดับภาค

         ระดับประถมศึกษา  คลิกที่นี่

            ระดับมัธยม  คลิกที่นี่ 

สถานที่แข่งขัน และผู้ติดต่อประสานงาน

 ะดับประถมและมัธยมขยายโอกาส  

ระดับมัธยมศึกษา

สถานที่พัก

คลิก

 

 
 

ตารางการแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

  - ระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส 

 
- ระดับมัธยมศึกษา 

 
 

ลำดับที่การแข่งขัน ภาคกลางและภาคตะวันออก

 ลำดับที่การแข่งขัน-ประถม คลิกที่นี่

 ลำดับที่การแข่งขันมัธยม  คลิกที่นี่

 
 

ด่วนที่สุด!!! สำหรับโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทน(รางวัลชนะเลิศ)ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก ต้องเพิ่มรูปในบัตรประจำตัว โดยดำเนินการดังนี้ : เข้าระบบโรงเรียน - เลือกเมนู"เพิ่มรูปในบัตรประจำตัว" - เลือกหมวดหมู่ - เลือกรายการ - เลือกรูปภาพ - อัพโหลดรูปภาพเพื่อใส่ในบัตรประจำตัว(450x600) เลือกไฟล์และอัพโหลด ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค ระหว่างวันที่ 8-14 ธันวาคม 2557 และขอให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลการแข่งขัน ชื่อ-สกุล นักเรียน ครู และอื่นๆให้เรียบร้อย เพื่อประโยชน์ของทางโรงเรียนเอง และปฏิบัติตามกำหนดที่แจ้ง

 
 

 ด่วน ที่สุด

1. ยกเลิกการพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน  และให้นักเรียนนำบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ที่สามารถแสดงตัวตนได้จริงมายืนยันในวันแข่งขัน

2. สำหรับตารางการแข่งขันให้ติดตามความเคลื่อนไหวทางเว็บไซต์  เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงการจัดตารางการแข่งขันและยังมีการปรับเปลี่ยนวัน เวลาและสถานที่เพื่อความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการแข่งขัน

3. เปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จากวันที่ 14   พ.ย.   2557  เป็นวันที่  13   พ.ย.   2557

4. สำหรับกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์  รายการที่จำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ชุดหูฟังหรืออุปกรณ์พิเศษอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการแข่งขันให้โรงเรียนจัดเตรียมมาเองในวันแข่งขัน

 
 

 ด่วน ที่สุด ขอเชิญสมัครเป็นกรรมการตัดสินการประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557 (สมัครกรรมการตัดสินระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาขยายโอกาส)

หนังสือนำส่ง  คลิ้กที่นี่           แบบฟอร์ม คลิ้กที่นี่

 
    การแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ 

ดำเนินการดังนี้
1.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้สมัครมาในระบบโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
2.รายชื่อผู้แข่งขันได้จากการสมัครในระดับเขตพื้นที่ ทุกเขต
3.จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 4 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ในเว็บศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
4.นักเรียนมารายงานตัวและเข้าแข่งขัน ตามวันเวลาที่กำหนด ณ เมืองทองธานี (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)
 
 
 
ปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

จัดการแข่งขันระดับเครือข่าย วันที่  1-30  กันยายน  2557
รับลงทะเบียน นักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่  1-15  ตุลาคม  2557
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข วันที่ 16-20  ตุลาคม  2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน วันที่  1-5  พฤศจิกายน  2557
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่  10-17  พฤศจิกายน  2557
โอนข้อมูลระดับเขตพื้นที่สู่ระดับภาค วันที่ 15-19  พฤศจิกายน  2557
 
 
 
ปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557 จังหวัดนนทบุรี 

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 8-14 ธันวาคม 2557
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
ระดับภาคตรวจสอบข้อมูล โอนข้อมูลเข้าระดับชาติ วันที่ 20 - 31 ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 183
จำนวนทีม 3,345
จำนวนนักเรียน 7,249
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,353
จำนวนกรรมการ 1,161
ครู+นักเรียน 11,602
ครู+นักเรียน+กรรมการ 12,763
ประกาศผลแล้ว 228/258 (88.37%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 2
เมื่อวาน 10
สัปดาห์นี้ 68
สัปดาห์ที่แล้ว 130
เดือนนี้ 52
เดือนที่แล้ว 662
ปีนี้ 714
ทั้งหมด 252,200