เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
23 ก.ค. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

รายละเอียด ตารางวันที่ เวลา สถานที่ แข่งขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

<ระดับประถมศึกษา และขยายโอกาส> 
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

คลิกดู

 
 

ประชาสัมพันธ์ ให้โรงเรียนในสังกัด ฯ เช็คข้อมูล กิจกรรมการแข่งขัน ชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน และโรงเรียนที่เป็นตัวแทน ให้ Upload รูปนักเรียนลงเว็บไซต์ด้วย สามารถใช้ Username และ password ของโรงเรียนได้  ขนาดของภาพ 400*600

 

 
 

 หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงศูนย์การแข่งขันระดับภาค

แก้ไขศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระศิลป(สาระดนตรี) จากเดิม โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี

เปลี่ยนเป็น โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยและโรงเรียน วัดคลองตาคล้าย

   Download คลิก

 
 

   เว็บไซต์ OBEC AWARDS    คลิก 

 
 

สถานที่แข่งขัน และผู้ติดต่อประสานงาน

ระดับประถมและมัธยมขยายโอกาศ

ระดับมัธยมศึกษา

สถานที่พัก

คลิก

 

 
 

 ด่วน ที่สุด ขอเชิญสมัครเป็นกรรมการตัดสินการประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557 (สมัครกรรมการตัดสินระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาขยายโอกาส)

หนังสือนำส่ง  คลิ้กที่นี่           แบบฟอร์ม คลิ้กที่นี่

 
 
 

  .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   


   เอกสารปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก 
ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557  จังหวัดนนทบุรี คลิกที่นี่

โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
 
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2557
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 8-14 ธันวาคม 2557
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
 ระดับภาคตรวจสอบข้อมูลโอนข้อมูลเข้าระดับชาติวันที่ 20- 31ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
 
 

.:  การแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ  :.    
ดำเนินการดังนี้
1.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้สมัครมาในระบบโปรแกมศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
   ระดับเขตพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
2.รายชื่อผู้แข่งขันได้จากการสมัครในระดับเขตพื้นที่ ทุกเขต
3.จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 4  มกราคม 2558 เป็นต้นไป 
   ในเว็บศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
4.นักเรียนมารายงานตัวและเข้าแข่งขัน ตามวันเวลาที่กำหนด  ณ เมืองทองธานี 
   (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

 
 

ประกาศผลการแข่งขันรายกิจกรรม  (คลิกเมนูด้านซ้ายมือ)

หมายเหตุ**

1. กิจกรรมใดที่ประกาศไปแล้ว ให้ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ชื่อครูผู้ฝึกสอน และกิจกรรม ว่าถูกต้องหรือไม่

2. กิจกรรมที่ยังไม่ประกาศ (เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการกรอกคะแนน)

3. กรณีมีกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง (ให้โรงเรียนดังกล่าว ทำหนังสือแจ้งรายละเอียดของข้อมูล มาที่ กลุ่มนิเทศฯ ใช้หัวข้อเรื่อง แก้ไขข้อมูลกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64)

4. การพิมพ์เกียรติบัตรสามารถพิมพ์ได้จากเว็บไซต์นี้ได้ (สพป.รย 2 จะแจ้งให้ทราบหลังจากแข่งขันฯ ระดับ มัธยมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว)

 
  สพป.ระยองเขต 2
ต้องขออภัยผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบฝึกสอนนักเรียน ขณะนี้ทาง สพป.ระยอง 2 กำลังดำเนินการกรองข้อมูลกิจกรรมทั้งหมดในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
 หมายเหตุ *** ถ้าข้อมูลกรอกเรียบร้อยแล้วจะแจ้งโรงเรียนเข้าเช็คข้อมูลแต่ล่ะกิจกรรมการแข่งได้

ขอบคุณครับ
 
  ผลการแข่งขันระดับประถมศึกษา

***ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา และโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม (จากหน้าเว็บ เขตพื้นที่ ฯ)**

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 95
จำนวนทีม 1,618
จำนวนนักเรียน 2,786
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,654
จำนวนกรรมการ 0
ครู+นักเรียน 4,440
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,440
ประกาศผลแล้ว 182/239 (76.15%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 1
เมื่อวาน 2
สัปดาห์นี้ 12
สัปดาห์ที่แล้ว 42
เดือนนี้ 6
เดือนที่แล้ว 212
ปีนี้ 218
ทั้งหมด 79,214