เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
10 พ.ย. 2557
16 พ.ย. 2557
18 พ.ย. 2557
8 เม.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์จาก สพป.สมุทรสาคร

          ให้โรงเรียนตรวจสอบเมนูด้านซ้ายมือ "สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค" ว่ากิจกรรมและชื่อนักเรียนที่จะต้องเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค ถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง ให้โรงเรียนตรวจสอบ และแแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ตามกำหนดการที่เจ้าภาพจัดการแข่งขันให้ดำเนินการ เว็บไซต์ระดับภาคกลาง+ภาคตะวันออก http://www.central64.sillapa.net  ห้โรงเรียนติดตามการประชาสัมพันธ์ สถานที่ และเวลาการแข่งขัน บนเว็บไซต์ที่แจ้ง

  .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  

 โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
 
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2557
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 8-14 ธันวาคม 2557
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
 ระดับภาคตรวจสอบข้อมูลโอนข้อมูลเข้าระดับชาติวันที่ 20- 31ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
 
     
 
 

แจ้งประชาสัมพันธ์ จาก สพป.สมุทรสาคร

เปลี่ยนสถานที่แข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557

  1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กำหนดการเดิม  แข่งขัน ณ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ เปลี่ยนเป็น  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
  2. กิจกรรมคิดเลขเร็ว ป.1 – 3 และ ป.4 – 6   กำหนดการเดิม   แข่งขัน ณ โรงเรียนเอกชัย เปลี่ยนเป็น  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
  3. กิจกรรมเต้นแอโรบิก  กำหนดการเดิม  แข่งขัน ณ โรงเรียนเอกชัย    เปลี่ยนเป็น  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
 
 

ประชาสัมพันธ์จาก สพป.สมุทรสาคร

  1.  กิจกรรมที่มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับชั้น ป.1 – ม.3 ให้โรงเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันของศูนย์ขยายโอกาสทางกาศศึกษา กำหนดแข่งขันวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ณ สถานที่ที่กำหนด

     2.  นักเรียนพิการเรียนร่วมทั้งระดับประถมศึกษาและขยายโอกาสฯ  เมื่อลงทะเบียนการแข่งขันในโปรแกรมศิลปหัตถกรรมเรียบร้อยแล้ว  ให้โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนพร้อมเอกสารรับรองความพิการให้ศูนย์จัดการแข่งขันทั้ง 2 ระดับ ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (ตรวจสอบความพิการ)   และกิจกรรมที่นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันไม่กำหนดให้โรงเรียนลงทะเบียนแข่งขันกับศูนย์ประถมศึกษา (โรงเรียนวัดโสภณาราม) 

ดาวน์โหลด

 
 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

เพลงที่ใช้ในการแข่งขันวงดนตรีไทย

ลำดับ

ประเภทวงดนตรี

ป.1 - ป.6
หรือ ป.1 - ม.3

ม.1 - 1.6

1

 วงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม

 จีนขิมเล็ก 2 ชั้น
(รับร้อง)

 อาหนูเถา
(รับร้อง)

2

 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก

 นางนาค 2 ชั้น
(รับร้อง)

 แขกกุลิตเถา
(รับร้อง)

3

 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่

 โหมโรงรัตนโกสินทร์

 สารถีสามชั้น
(รับร้อง)

4

 วงอังกะลุง

 โหมโรงมหาฤกษ์

 โหมโรง เทิด


*หมายเหตุ
การแข่งขันวงดนตรีไทยโรงเรียนแต่ละแห่งสามารถส่งได้ประเภทละ 1 วงเท่านั้น
 
 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

คำชี้แจง การสวดมนต์แปลสำหรับโรงเรียนขยายโอกาส

           ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

1.  การสมัครเข้าแข่งขันโรงเรียนสามารถลงทะเบียนได้ที่กิจกรรรมสวดมนต์แปล

2.  โรงเรียนจะเลือกแข่งขันการสวดมนต์แปลบาลี – ไทย หรือบาลี – อังกฤษ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ที่ได้ประกาศไว้แล้ว

3.  เขตพื้นที่ผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันจะจัดให้เข้าแข่งขันตามประเภทที่โรงเรียนเลือก โดยคณะกรรมการจะตัดสินภายใต้เกณฑ์การให้คะแนนของการสวดมนต์ แต่ละประเภท (แข่งขันกับเกณฑ์)

4. ผู้ที่ได้คะแนนระดับเหรียญทองสูงสุดเพียงประเภทเดียว (บาลี – ไทย หรือ บาลี – อังกฤษ)  ที่จะเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป

 
  การแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ :. ดำเนินการดังนี้ 1.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้สมัครมาในระบบโปรแกมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ 2.รายชื่อผู้แข่งขันได้จากการสมัครในระดับเขตพื้นที่ ทุกเขต 3.จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 4 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ในเว็บศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 4.นักเรียนมารายงานตัวและเข้าแข่งขัน ตามวันเวลาที่กำหนด ณ เมืองทองธานี (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)  
 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  

ลงทะเบียนนักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่ วันที่ .............. 2557 (15 วัน)
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข วันที่ ..........................2557 (5 วัน)
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน วันที่ ..................เป็นต้นไป
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ ............................ 2557
โอนข้อมูลระดับเขตพื้นที่สู่ระดับภาค วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 8-14 ธันวาคม 2557
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
ระดับภาคตรวจสอบข้อมูล โอนข้อมูลเข้าระดับชาติ วันที่ 20 - 31 ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 144
จำนวนทีม 1,680
จำนวนนักเรียน 3,986
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,387
จำนวนกรรมการ 823
ครู+นักเรียน 6,373
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,196
ประกาศผลแล้ว 206/253 (81.42%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 7
เมื่อวาน 6
สัปดาห์นี้ 40
สัปดาห์ที่แล้ว 56
เดือนนี้ 29
เดือนที่แล้ว 380
ปีนี้ 409
ทั้งหมด 193,990