เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
9 เม.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ติดตามความเคลื่อนไหวการแข่งขัน ประกอบด้วย

1.การเตรียมเอกสารประกอบการแข่งขันที่ต้องส่งในวันแข่งขัน

2.การตรวจสอบรายชื่อ หรือแก้ไข รายชื่อนักเรียนที่ไปแข่งขัน

3.จังหวัดนนทบุรี จะแจ้งความเคลื่อนไหวในการแข่งขันเป็นระยะ ๆ จึงขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนได้ติดตามเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง 

ได้ที่เว็บไซด์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

 
 

เหลือ 26 วัน ถึงวันแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก สพป.สระแก้ว เขต 1 ตั้งเป้าหมายการได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 20 รายการ ช่วยกันฝึกซ้อมเด็กนะครับ (วางแผนร่วมกับรอง ผอ.สพป.ที่ดูแลเครือข่าย/ประธานเครือข่าย/ศน.เครือข่าย/ผอ.ร.ร./ครูผู้ฝึกสอน ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว.3739 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557) หากมีอะไรให้ช่วยเหลือแจ้งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ครับ 081-5773240

 
 

แจ้งโรงเรียนตรวจสอบความถูกต้อง วันเข้าพัก/วันออกที่พัก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดนนทบุรี

ได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์เว็ปไซด์ สพป.สระแก้ว เขต 1 หากไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งที่ e-mail [email protected]

 
 

แจ้งโรงเรียน เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)/วัดพวงนิมิต/ชุมชนบ้านตาหลังใน/บ้านใหม่ถาวร/บ้านวังบูรพา/บ้านทุ่งพลวง/บ้านซับมะนาว/บ้านทุ่งหินโคน/บ้านใหม่ไทรทอง/บ้านท่าตาสี/บ้านวังยาง/บ้านทัพหลวง/วัดคลองตาสูตรสามัคคี

ส่งเอกสารประกอบการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาค ล่วงหน้า ตามจำนวนที่กำหนด ให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เพื่อรวบรวมส่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี ต่อไป ตามหนังสือแจ้งของ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 3925

ลงวันที่ 14 พ.ย.57

 
 

แจ้งโรงเรียนตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่จะไปแข่งขัน ในเว็ปไซด์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.สระแก้ว เขต 1   ว่าถูกต้องหรือไม่

2. หากไม่ถูกต้อง ให้แจ้งที่ e-mail [email protected] ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เพื่อที่ เขตฯ จะได้โอนข้อมูลไปให้ สพป.นนทบุรี เขต 1

ดำเนินการต่อไป

 
 

แผนที่ สถานที่แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่64
ปีการศึกษา 2557 ภาคกลางและภาคตะวันออก
สามารถดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้

http://pr.central64.sillapa.net/index.php?name=news&file=readnews&id=15

 
 

แจ้งการพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สพป.สระแก้ว เขต 1 ดังนี้

1.พิมพ์เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนและครู

2.พิมพ์เกียรติบัตรสำหรับคณะกรรมการตัดสิน

3.พิมพ์เกียรติบัตรสำหรับคณะกรรมการดำเนินงาน

4.ก่อนพิมพ์ให้ตรวจสอบความถูกต้อง หากชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ถูกต้อง ให้แจ้งที่ [email protected] เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องก่อน

5.ขนาดกระดาษให้ใช้ขนาด 16k เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน

6.การพิมพ์เกียรติบัตรดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 หลังจากนั้นระบบจะปิด และจะไม่สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้

 
 

แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทน สพป.สระแก้ว เขต 1 ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดนนทบุรี

ในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 ดำเนินการดังนี้

1.แจ้งความประสงค์จองที่พัก ตามแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 โดยให้ศึกษาเส้นทางระหว่างที่พักไปยังสถานที่แข่งขัน เพื่อสะดวกในการเดินทาง

2.แจ้งขอเปลี่ยนตัวนักเรียน ตามแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2557

3. ตามข้อ 1 และ 2 ให้ส่งเป็นไฟล์ Word ที่ e-mail [email protected] ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็ปไซด์ สพป.สระแก้ว เขต 1

 
 

ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สพป.สระแก้ว เขต 1 ครบทุกกิจกรรมแล้ว ขอให้โรงเรียนทุกแห่งดำเนินการดังนี้

1.ตรวจสอบชื่อ-ชื่อสกุลของนักเรียน ว่าถูกต้องหรือไม่

2.ตรวจสอบชื่อ-ชื่อสกุล ครูผู้ควบคุม ว่าถูกต้องหรือไม่ หากตามข้อ 1-2 ไม่ถูกต้อง ให้ส่งรายชื่อและกิจกรรมที่แข่งขัน ให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทาง e-mail [email protected] ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 เพื่อแก้ไขในระบบให้

3.การพิมพ์เกียรติบัตรของนักเรียนและครู ให้โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการ จะสามารถพิมพ์ได้เมื่อใด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

4.โรงเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทองเท่านั้น จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดนนทบุรี

5.สถานที่แข่งขันในระดับภาค ได้แจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบแล้ว (เอกสารประกอบวาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียน) จึงขอให้ศึกษาเส้นทางในการเดินทางไปแข่งขัน

6.เขตพื้นที่การศึกษา ได้สำรองที่พักให้สำหรับโรงเรียนที่เป็นตัวแทนทุกแห่งแล้ว ได้แก่ 1.วัดบางไผ่ อำเภอบางกรวย 2.โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด ซึ่งทั้งสองแห่ง ติดเครื่องปรับอากาศทุกห้อง

7.ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนทุกกิจกรรม แจ้งความประสงค์ขอเข้าพักตามที่จัดให้ ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 หากพ้นกำหนดจะถือว่าท่านไม่ประสงค์พักตามที่เขตพื้นที่การศึกษาจัดหาไว้ให้

 
 

ประกาศผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แล้วเมื่อ 24 ก.ย.57

 
 

ประกาศผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและพื้นฐานอาชีพ(คอมพิวเตอร์)

และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)แล้ว เมื่อ 24ก.ย.57

 
 

ประกาศผลการแข่งขันกลุ่มการศึกษาปฐมวัยแล้ว เมื่อ 23 ก.ย.57

 
 

ประกาศผลแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแล้ว เมื่อ 23 ก.ย.57

 
 

เปลี่ยนสถานที่แข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งและวงสตริง ในวันที่ 28 กันยายน 2557

จากเดิมเวลา 13.00 น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิิ์ ดังนี้

1.แข่งขันวงสตริง วันที่ 28 ก.ย.57 รายงานตัว เวลา 08.00 น. แข่งขันเวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์

   ร.ร.อนุบาลวัดสระแก้ว

2.แข่งขันวงดนตรีไทยลูกทุ่ง ประเภท ก และ ข วันที่ 28 ก.ย.57 รายงานตัวเวลา 12.00 น.

แข่งขันเวลา 13.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.อนุบาลวัดสระแก้ว

 
  กำหนดการแข่งชันหุ่นยนต์ วันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์รวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต 1  
  ประกาศผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตรืแล้ว เมื่อ 19 กันยายน 2557  
  ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แล้วเมื่อ 19 ก.ย.57  
  ให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันในเว็ปไซด์ เพื่อความถูกต้อง และเกิดความสะดวกในวันแข่งขัน  
  สพฐ.แก้ไขเกณฑ์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) หน้าที่ 2 ข้อ 5.3 จากคำว่า "และ" เป็น "หรือ"  
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 165
จำนวนทีม 3,687
จำนวนนักเรียน 7,057
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 5,063
จำนวนกรรมการ 1,110
ครู+นักเรียน 12,120
ครู+นักเรียน+กรรมการ 13,230
ประกาศผลแล้ว 226/258 (87.60%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 1
เมื่อวาน 5
สัปดาห์นี้ 38
สัปดาห์ที่แล้ว 79
เดือนนี้ 32
เดือนที่แล้ว 349
ปีนี้ 381
ทั้งหมด 222,477