เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
13 พ.ย. 2557
14 พ.ย. 2557
17 พ.ย. 2557
18 พ.ย. 2557
9 เม.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

คำสั่ง สพฐ. แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ  ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดนนทบุรี 
(สพม. คำสั่ง ที่ 1854/2557) คลิกที่นี่ 
(สพป. คำสั่ง ที่ 1855/2557) คลิกที่นี่ 

 
 

วิธีใส่รูปบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ระดับภาค ทั้ง สพม. และ สพป. วิธีการใส่รูปบัตรประจำตัว ตามระบบบนเว็บไซต์จะเหมือนกัน เพียงแต่จะแยกเว็บไซต์ 
สพม. ใช้เว็บ central64.sillapa.net/sm-center   
สพป. ใช้เว็บ central64.sillapa.net/sp-center  
โดยใช้ Username/password ของโรงเรียนที่ใช้ในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 
คู่มือวิธีการใส่รูป คลิกที่นี่ 

 
 

ตารางการแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

  - ระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส 

 
 
 
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2557
 
 

ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนกิจกรรมแข่งขันของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่ให้ตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้อง ว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่น  อันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบ ระดับภาคหรือไม่... ถ้าพบความผิดพลาดขอให้โรงเรียนทำหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ ที่ตนเองสังกัดเพื่อให้ทำหนังสือแจ้งขอแก้ไขรายการกิจกรรมนั้นๆ โดยสังกัดสพป. ให้ส่งถึง สพป.นบ.เขต 1 และสังกัดสพม.ให้ส่งสพม.เขต3               ก่อนวันที่ 25 พ.ย. 57 เพื่อให้ดำเนินการต่อไป

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว 
   ให้ยึดตามประกาศของ สพฐ.
  ข้อที่  26 (หน้าที่ 4) 

ดูหลักเกณฑ์ฉบับเต็มได้ที่นี่
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสังกด สพม. 
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสังกด สพป. 
ขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนตัว
เอกสารการข้อเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆของ สพม. 
เอกสารการข้อเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆของ สพป. 

 
 

กำหนดจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.สพ.๑
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ กำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดังนี้
๑) กิจกรรมปฐมวัย แข่งขันวันที่ ๑๔ พ.ย.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมวิทยบริการ
    และ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แข่งขันวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมวิทยบริการ, ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ,
     ห้องประชุมตระกูลโรจน์ และ ห้องประชุมหลวงปู่ดี
๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กำหนดแข่งขันวันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๗
     ณ ห้องประชุมวิทยบริการและห้องประชุมหลวงปู่ดี
๔) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กำหนดแข่งขันวันที่ ๑๔ พ.ย.๒๕๕๗
    ณ ห้องประชุมหลวงปู่ดี และอาคารโดมนพรัตน์
๕) กลุ่มสาระสังคมฯ กำหนดแข่งขันวันที่ ๑๘ พ.ย.๒๕๕๗
     ณ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
๖) กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ กำหนดแข่งขันวันที่ ๑๘ พ.ย.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมหลวงปู่ดี
๗) กลุ่มสาระศิลปะ กำหนดแข่งขันวันที่ ๑๘ พ.ย.๒๕๕๗
    ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ ห้องประชุมวิทยบริการ และห้องประชุมพระธรรมมหาวีรานุวัตร
๘) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กำหนดแข่งขันวันที่ ๑๘ พ.ย.๒๕๕๗
     ณ สนามโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
๙) การงานอาชีพ  กำหนดแข่งขันวันที่ ๑๗ พ.ย.๒๕๕๗
     ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ และ อาคารโดมนพรัตน์
๑๐) คอมพิวเตอร์  กำหนดแข่งขันวันที่ ๑๗ พ.ย.๒๕๕๗
      ณ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
๑๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กำหนดแข่งขันวันที่ ๑๔ พ.ย.๒๕๕๗
      ณ ห้องประชุมพระธรรมมหาวีรานุวัตร

 

 

 

 
  .: การแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ :.
ดำเนินการดังนี้
1.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้สมัครมาในระบบโปรแกมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
2.รายชื่อผู้แข่งขันได้จากการสมัครในระดับเขตพื้นที่ ทุกเขต
3.จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 4 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ในเว็บศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
4.นักเรียนมารายงานตัวและเข้าแข่งขัน ตามวันเวลาที่กำหนด ณ เมืองทองธานี (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)
 
   .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

   เอกสารปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557  จังหวัดนนทบุรี คลิกที่นี่

รับลงทะเบียน วันที่
โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2557
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 8-14 ธันวาคม 2557
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 160
จำนวนทีม 403
จำนวนนักเรียน 935
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 579
จำนวนกรรมการ 283
ครู+นักเรียน 1,514
ครู+นักเรียน+กรรมการ 1,797
ประกาศผลแล้ว 194/256 (75.78%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 2
เมื่อวาน 7
สัปดาห์นี้ 28
สัปดาห์ที่แล้ว 53
เดือนนี้ 19
เดือนที่แล้ว 237
ปีนี้ 256
ทั้งหมด 61,989