เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและ เทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
6 พ.ย. 2557
7 พ.ย. 2557
8 พ.ย. 2557
10 พ.ย. 2557
11 พ.ย. 2557
12 พ.ย. 2557
13 พ.ย. 2557
14 พ.ย. 2557
15 พ.ย. 2557
17 พ.ย. 2557
9 เม.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   กำหนดวัน เวลา และสถานที่แข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 
 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า
ขอเลื่อนการแข่งขัน Cross word, A Math, คำคม และ ซูโดกุ
ในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

กำหนดการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

กำหนดการ การดำเนินการของโรงเรียน
    - เว็บศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ สพป.
    - เว็บศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ สพม.
    - เว็บศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ สศศ. (การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ)
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 – 9 มกราคม 2558
(ที่หน้าเว็บหลัก)
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 5 – 17 มกราคม 2558
(ใช้ username password ของโรงเรียน Login)
 แทรกรูปภาพนักเรียนและครูทุกคนวันที่ 5 – 31 มกราคม 2558  
(ใช้ username password ของโรงเรียน Login)
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป 
(ที่หน้าเว็บหลัก)
 เข้าแข่งขันกิจกรรม ณ เมืองทองธานี วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558

แนวทาง การแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัว นักเรียน-ครูผู้สอน

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน
การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล
ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน
โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่าง

การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาค
เป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับชาติ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ดำหนดไว้ตามประกาศดังนี้

โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว
(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)
ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฎิบัติตามคู่มือด้านล่าง
และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน

 
   
   ผลพิจารณาการเปลี่ยนตัว เปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล และเพิ่มผู้เข้าแข่งขันและครูฝึกสอน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

เอกสารที่แนบมา คลิกที่นี่

 
   ให้ทุกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค ใส่รูปบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันทุกรายการที่เป็นตัวแทนในระบบที่เว็บไซต์
สพป. 
central64.sillapa.net/sp-center 
โดยใช้ username/password ของโรงเรียน  แล้วจึงดำเนินการปริ้นบัตรประจำตัว

 พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 
ระดับภาค สพป.
คลิกที่นี่ 

 
  สถานที่แข่งขัน และผู้ติดต่อประสานงาน

ระดับประถมและมัธยมขยายโอกาส

สถานที่พัก

คลิก

 
  ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนกิจกรรมแข่งขันของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่ให้ตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้อง ว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่น  อันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบ ระดับภาคหรือไม่... ถ้าพบความผิดพลาดขอให้โรงเรียนทำหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ ที่ตนเองสังกัดเพื่อให้ทำหนังสือแจ้งขอแก้ไขรายการกิจกรรมนั้นๆ โดยสังกัดสพป. ให้ส่งถึง สพป.นบ.เขต 1 และสังกัดสพม.ให้ส่งสพม.เขต3               วันที่ 25 พ.ย. 57 เพื่อให้ดำเนินการต่อไป

 ดูหลักเกณฑ์ฉบับเต็มได้ที่นี่

 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว 
   ให้ยึดตามประกาศของ สพฐ.
  ข้อที่  26 (หน้าที่ 4) 

 ขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนตัว

 การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสังกด สพม.

 การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสังกด สพป

 เอกสารการข้อเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆของ สพม.

 เอกสารการข้อเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆของ สพป. 

 
  โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค ให้ติดตามข่าวสาร
จากเว็บไซด์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
ภาคกลางและภาคตะวันออก

 
 
    ขั้นตอนการพิมพ์เกียรติบัตร    คลิกที่นี่
    เกียรติบัตรนักเรียน    คลิกที่นี่
    เกียรติบัตรครูผู้สอน   คลิกที่นี่
 
  กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน
ที่ต้อง
ส่งเอกสารล่วงหน้า  คลิกที่นี่
 
    
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 8-14 ธันวาคม 2557
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
ระดับภาคตรวจสอบข้อมูล โอนข้อมูลเข้าระดับชาติ วันที่ 20 - 31 ธันวาคม 2557
ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
 
  ลำดับที่การแข่งขัน ภาคกลางและภาคตะวันออก

 ลำดับที่การแข่งขัน-ประถม คลิกที่นี่

 ลำดับที่การแข่งขันมัธยม  คลิกที่นี่

 
   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันศูนย์กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
    

 ตารางการประกวด/แข่งขันทางวิชาการกลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย
    
 
 
- กิจกรรมการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ขอเปลี่ยนกำหนด
การแข่งขันจากวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เป็นวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2557

กิจกรรมภาษาไทย โรงเรียนวัดคลองสวน ขอเปลี่ยนกำหนดการแข่งขัน
จากวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557  เป็นวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
 
 
         สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จะเปิดระบบให้แก้ไขชื่อและเปลี่ยนตัวได้ ระหว่าง
วันที่ 20 - 31 ตุลาคม 2557 โดยให้ดำเนินการ ดังนี้
1. การขอแก้ไขชื่อและเปลี่ยนตัวนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
     1.1 ประเภทเดี่ยวหรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถแก้ไขชื่อและเปลี่ยนตัวในระบบได้
ให้ครูผู้สอนนำแบบขอแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัวนักเรียน ไปยื่นต่อประธานจัดการแข่งขันฯ
ในวันที่จัดการแข่งขัน
     1.2 ประเภททีม ให้แก้ไขชื่อและเปลี่ยนตัวในระบบได้ โดยแนบแบบขอแก้ไขชื่อ
/เปลี่ยนตัวนักเรียน (ในกรณีที่ขอเปลี่ยนตัว) หรือนำไปยื่นต่อประธานจัดการแข่งขัน
ในวันที่จัดการแข่งขัน
2. การขอแก้ไขชื่อและเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
     ให้แก้ไขชื่อและเปลี่ยนตัวในระบบได้ โดยแนบแบบขอแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัวครูผู้สอน
(ในกรณีที่ขอเปลี่ยนตัว) หรือนำไปยื่นต่อประธานจัดการแข่งขัน ในวันที่จัดการแข่งขัน
ดาวน์โหลด
  แบบขอแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัวนักเรียน  แบบขอแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัวครูผู้สอน
 
 
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สมุทรปราการ เขต 1
ได้แจ้งสถานที่และกำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้โรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
โรงเรียนสังกัด สพฐ. และโรงเรียนสังกัด อปท. ที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ถึงตอนปลาย ติดต่อขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
ได้ที่โรงเรียนโดยตรง
(รายละเอียดสถานที่และกำหนดการแข่งขัน)
 
            เพื่อให้การจัดการประกวดแข่งขัน เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์และ
ยุติธรรม ได้ตัวแทนการแข่งขันที่มีศักยภาพไปร่วมการประกวดแข่งขันในระดับภาค
ของภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดนนทบุรี จึงขอความอนุเคราะห์ประธาน
ชมรมครูทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเนินการดังนี้
         
1. ส่งชื่อบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ไปร่วมเป็นกรรมการตัดสิน
ในแต่ละหมวดหมู่ โดยส่งรายละเอียดเป็น
ไฟล์ข้อมูล Excel ส่งให้ผู้รับผิดชอบ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ทาง E-Mail :

[email protected] ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้ ชมรมครูภาครัฐ
ที่ส่งข้อมูลให้แล้ว ไม่ต้องดำเนินการในส่วนนี้
          2. ขอเชิญประธานชมรมและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบบสารสนเทศ
การจัดการประกวดแข่งขันของชมรม ไปร่วมประชุมในวันที่ 20 ตุลาคม 2557
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 (โปรดแจ้งชื่อและตำแหน่งผู้เข้าประชุมไปพร้อมหนังสือ
นำส่งข้อมูลด้วย)
 
 
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ขอเชิญ
ผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
ระดับเขตพื้นที่ ของโรงเรียนที่มีความประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ไปรับฟังคำชี้แจงการลงทะเบียนแข่งขัน
ในวันอังคารที่ 9 กันยายน 2557
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สป. 1 ตามกำหนดเวลาดังนี้
        1. โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เวลา 09.00 - 10.30 น.
        2. ผู้รับผิดชอบการบันทึกคะแนนการแข่งขัน ของโรงเรียนที่เป็นศูนย์
การแข่งขันฯ เวลา 10.30 - 12.00 น.
        3. โรงเรียนสังกัด สพฐ. เวลา 13.00 - 15.00 น.
  
 
 


รับสมัครแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2557 
ตรวจสอบแก้ไขรายชื่อ - เปลี่ยนตัว  ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557 
                                                          ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557     
จัดการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

 
 
         1. ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนทุกสังกัด 
         2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนขยายโอกาส (สพฐ.) และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
         สำหรับโรงเรียนเอกชน, โรงเรียนสังกัด สพฐ. และโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  ให้สมัครแข่งขันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ประกาศ เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 171
จำนวนทีม 3,722
จำนวนนักเรียน 7,977
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 5,213
จำนวนกรรมการ 865
ครู+นักเรียน 13,190
ครู+นักเรียน+กรรมการ 14,055
ประกาศผลแล้ว 219/219 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 6
สัปดาห์นี้ 36
สัปดาห์ที่แล้ว 29
เดือนนี้ 30
เดือนที่แล้ว 161
ปีนี้ 191
ทั้งหมด 283,056