หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ราชบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนดุสิตวิทยา 73 49 72.06% 13 19.12% 2 2.94% 4 5.88% 68
2 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 59 49 84.48% 6 10.34% 2 3.45% 1 1.72% 58
3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 64 41 64.06% 11 17.19% 5 7.81% 7 10.94% 64
4 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 81 37 50.68% 17 23.29% 6 8.22% 13 17.81% 73
5 โรงเรียนวัดชาวเหนือ 57 33 58.93% 12 21.43% 3 5.36% 8 14.29% 56
6 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 56 32 64% 11 22% 4 8% 3 6% 50
7 โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก 47 31 68.89% 7 15.56% 2 4.44% 5 11.11% 45
8 โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 69 30 46.88% 19 29.69% 7 10.94% 8 12.5% 64
9 โรงเรียนวัดหุบกระทิง 48 29 61.7% 9 19.15% 1 2.13% 8 17.02% 47
10 โรงเรียนอุดมวิทยา 42 29 69.05% 9 21.43% 1 2.38% 3 7.14% 42
11 โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 67 27 47.37% 12 21.05% 6 10.53% 12 21.05% 57
12 โรงเรียนวัดนางแก้ว 60 27 50.94% 11 20.75% 5 9.43% 10 18.87% 53
13 โรงเรียนเจี้ยไช้ 53 26 50% 9 17.31% 8 15.38% 9 17.31% 52
14 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 42 24 60% 5 12.5% 7 17.5% 4 10% 40
15 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 38 23 62.16% 9 24.32% 2 5.41% 3 8.11% 37
16 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 44 22 52.38% 8 19.05% 5 11.9% 7 16.67% 42
17 โรงเรียนอนุบาลบางแพ 46 22 55% 7 17.5% 4 10% 7 17.5% 40
18 โรงเรียนนารีวุฒิ 33 21 63.64% 3 9.09% 3 9.09% 6 18.18% 33
19 โรงเรียนวัดโกสินารายน์ 31 20 66.67% 3 10% 0 0% 7 23.33% 30
20 โรงเรียนฮกเฮง 37 19 52.78% 9 25% 5 13.89% 3 8.33% 36
21 โรงเรียนวัดสัมมาราม 39 19 57.58% 5 15.15% 3 9.09% 6 18.18% 33
22 โรงเรียนวัดบัวงาม 31 19 70.37% 3 11.11% 2 7.41% 3 11.11% 27
23 โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา 55 18 32.73% 22 40% 6 10.91% 9 16.36% 55
24 โรงเรียนวัดหนองกบ 47 18 42.86% 9 21.43% 6 14.29% 9 21.43% 42
25 โรงเรียนแย้มวิทยการ 35 17 48.57% 7 20% 3 8.57% 8 22.86% 35
26 โรงเรียนวัดหนองกลางดง 30 17 58.62% 7 24.14% 2 6.9% 3 10.34% 29
27 โรงเรียนธีรศาสตร์ 30 17 58.62% 6 20.69% 2 6.9% 4 13.79% 29
28 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 35 16 55.17% 8 27.59% 2 6.9% 3 10.34% 29
29 โรงเรียนวัดดอนทราย 28 16 66.67% 5 20.83% 1 4.17% 2 8.33% 24
30 โรงเรียนวัดเขาส้ม 24 16 72.73% 4 18.18% 1 4.55% 1 4.55% 22
31 โรงเรียนพัชรวิทยา 24 16 66.67% 2 8.33% 3 12.5% 3 12.5% 24
32 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 32 15 48.39% 9 29.03% 5 16.13% 2 6.45% 31
33 โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ 35 15 50% 5 16.67% 1 3.33% 9 30% 30
34 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 28 14 56% 5 20% 2 8% 4 16% 25
35 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 25 14 66.67% 4 19.05% 0 0% 3 14.29% 21
36 โรงเรียนบ้านรางสีหมอก(โพธิ์รัฐจี่ประชาสรรค์) 32 13 43.33% 8 26.67% 7 23.33% 2 6.67% 30
37 โรงเรียนวันทามารีอา 31 13 44.83% 8 27.59% 1 3.45% 7 24.14% 29
38 โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 21 13 61.9% 5 23.81% 0 0% 3 14.29% 21
39 โรงเรียนวัดสีดาราม 18 13 72.22% 5 27.78% 0 0% 0 0% 18
40 โรงเรียนดำเนินวิทยา 21 13 61.9% 4 19.05% 2 9.52% 2 9.52% 21
41 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 23 13 65% 2 10% 1 5% 4 20% 20
42 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 27 12 44.44% 11 40.74% 1 3.7% 3 11.11% 27
43 โรงเรียนวัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) 37 12 38.71% 6 19.35% 5 16.13% 8 25.81% 31
44 โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 23 12 57.14% 5 23.81% 1 4.76% 3 14.29% 21
45 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 30 12 44.44% 4 14.81% 2 7.41% 9 33.33% 27
46 โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 22 12 57.14% 4 19.05% 1 4.76% 4 19.05% 21
47 โรงเรียนวัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) 22 12 57.14% 3 14.29% 0 0% 6 28.57% 21
48 โรงเรียนหนองอ้อบ้านโป่ง 20 12 60% 2 10% 2 10% 4 20% 20
49 โรงเรียนวัดสนามชัย 35 11 35.48% 8 25.81% 5 16.13% 7 22.58% 31
50 โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 29 11 40.74% 6 22.22% 4 14.81% 6 22.22% 27
51 โรงเรียนวัดศรีประชุมชน 17 11 68.75% 4 25% 1 6.25% 0 0% 16
52 โรงเรียนวัดมาบแค 13 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
53 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 25 10 47.62% 8 38.1% 1 4.76% 2 9.52% 21
54 โรงเรียนวัดโคกทอง 24 10 50% 4 20% 2 10% 4 20% 20
55 โรงเรียนวัดเจริญธรรม 18 10 55.56% 4 22.22% 0 0% 4 22.22% 18
56 โรงเรียนวัดดีบอน 18 10 66.67% 1 6.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
57 โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า 24 9 42.86% 6 28.57% 4 19.05% 2 9.52% 21
58 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 22 9 40.91% 6 27.27% 2 9.09% 5 22.73% 22
59 โรงเรียนวัดท่าเรือ 23 9 47.37% 5 26.32% 2 10.53% 3 15.79% 19
60 โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก 19 9 56.25% 4 25% 1 6.25% 2 12.5% 16
61 โรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 20 9 50% 3 16.67% 1 5.56% 5 27.78% 18
62 โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 18 9 60% 3 20% 0 0% 3 20% 15
63 โรงเรียนวัดหนองม่วง 12 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
64 โรงเรียนบ้านหนองตาพุด 24 8 36.36% 7 31.82% 5 22.73% 2 9.09% 22
65 โรงเรียนวัดแก้วฟ้า 20 8 50% 4 25% 1 6.25% 3 18.75% 16
66 โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 24 8 38.1% 3 14.29% 5 23.81% 5 23.81% 21
67 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
68 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
69 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 13 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
70 โรงเรียนวัดเขาขลุง 11 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
71 โรงเรียนวัดเขาพระ 11 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
72 โรงเรียนวัดสนามไชย 11 8 72.73% 1 9.09% 0 0% 2 18.18% 11
73 โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ 35 7 25% 9 32.14% 4 14.29% 8 28.57% 28
74 โรงเรียนวัดช่องพราน 20 7 41.18% 8 47.06% 1 5.88% 1 5.88% 17
75 โรงเรียนธรรมาธิปไตย 20 7 38.89% 5 27.78% 2 11.11% 4 22.22% 18
76 โรงเรียนวัดบางลาน 16 7 46.67% 3 20% 3 20% 2 13.33% 15
77 โรงเรียนวัดหนองมะค่า 25 7 46.67% 3 20% 1 6.67% 4 26.67% 15
78 โรงเรียนวัดเหนือ 11 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
79 โรงเรียนวัดปรกเจริญ 15 7 58.33% 1 8.33% 1 8.33% 3 25% 12
80 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
81 โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 15 7 50% 0 0% 2 14.29% 5 35.71% 14
82 โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย 21 6 28.57% 9 42.86% 2 9.52% 4 19.05% 21
83 โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม 14 6 42.86% 5 35.71% 2 14.29% 1 7.14% 14
84 โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ 16 6 42.86% 4 28.57% 2 14.29% 2 14.29% 14
85 โรงเรียนวัดโคกหม้อ 12 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
86 โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 16 6 42.86% 3 21.43% 1 7.14% 4 28.57% 14
87 โรงเรียนวัดหนองประทุน 11 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
88 โรงเรียนวังตาลวิทยา 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
89 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 14 6 46.15% 1 7.69% 1 7.69% 5 38.46% 13
90 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 9 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 9
91 โรงเรียนวัดโบสถ์(อินทรัฐราษฎร์บำรุง 11 6 66.67% 0 0% 2 22.22% 1 11.11% 9
92 โรงเรียนบ้านเนินม่วง 11 6 66.67% 0 0% 0 0% 3 33.33% 9
93 โรงเรียนบ้านกุ่ม 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
94 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 41 5 13.89% 12 33.33% 9 25% 10 27.78% 36
95 โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 28 5 19.23% 8 30.77% 5 19.23% 8 30.77% 26
96 โรงเรียนบ้านหาดสำราญมิตรภาพที่ 207 14 5 38.46% 4 30.77% 2 15.38% 2 15.38% 13
97 โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
98 โรงเรียนวัดสระตะโก (หันประชาสามัคคี) 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
99 โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
100 โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
101 โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 23 4 19.05% 10 47.62% 3 14.29% 4 19.05% 21
102 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 19 4 23.53% 8 47.06% 1 5.88% 4 23.53% 17
103 โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 19 4 25% 6 37.5% 2 12.5% 4 25% 16
104 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 13 4 30.77% 6 46.15% 2 15.38% 1 7.69% 13
105 โรงเรียนวัดม่วง 23 4 33.33% 4 33.33% 1 8.33% 3 25% 12
106 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 17 4 33.33% 4 33.33% 1 8.33% 3 25% 12
107 โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ 11 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
108 โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน 15 4 30.77% 2 15.38% 2 15.38% 5 38.46% 13
109 โรงเรียนระฆังทอง 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
110 โรงเรียนวัดดอนเซ่ง 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
111 โรงเรียนวัดบึงกระจับ 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
112 โรงเรียนบ้านพุลุ้ง 11 4 50% 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 8
113 โรงเรียนวัดลำพยอม 9 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
114 โรงเรียนบ้านหนองสลิด 7 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
115 โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
116 โรงเรียนวัดท่าราบ 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
117 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 22 3 14.29% 10 47.62% 4 19.05% 4 19.05% 21
118 โรงเรียนวัดอริยวงศาราม 12 3 25% 5 41.67% 1 8.33% 3 25% 12
119 โรงเรียนวัดตาลเรียง 13 3 25% 4 33.33% 1 8.33% 4 33.33% 12
120 โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน 10 3 30% 4 40% 1 10% 2 20% 10
121 โรงเรียนวัดแหลมทอง 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
122 โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ 10 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 2 22.22% 9
123 โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 12 3 27.27% 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 11
124 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 10 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
125 โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
126 โรงเรียนวัดดอนเสลา(ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง) 15 3 27.27% 3 27.27% 0 0% 5 45.45% 11
127 โรงเรียนเทพวิทยา 14 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
128 โรงเรียนวัดตาล 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
129 โรงเรียนบ้านหนองครึม 12 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
130 โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ 7 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
131 โรงเรียนวัดหนองหิน (วิเชียรประชานุกูล) 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
132 โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
133 โรงเรียนวัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
134 โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
135 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
136 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
137 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 13 2 15.38% 5 38.46% 2 15.38% 4 30.77% 13
138 โรงเรียนวัดยางหัก 7 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 0 0% 7
139 โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
140 โรงเรียนอภิบาลกุลบุตร 12 2 16.67% 2 16.67% 5 41.67% 3 25% 12
141 โรงเรียนวัดดอนพรม 8 2 25% 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 8
142 โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
143 โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์1) 8 2 33.33% 0 0% 3 50% 1 16.67% 6
144 โรงเรียนวัดบัวงาม(อำเภอบ้านโป่ง) 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
145 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดบ้านโป่ง) 5 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
146 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
147 โรงเรียนเทศบาล 3 (ประชายินดี) 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนวัดโชติทายการาม(ธรรมวิรัตราษฎร์บำรุง) 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง(พิณจันทนวงศ์ประชาสรรค์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนวัดหลวง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนอนุบาลวัดสนามชัย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนเทศบาล1(ทรงพลวิทยา) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม 14 1 7.14% 7 50% 3 21.43% 3 21.43% 14
154 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 11 1 9.09% 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 11
155 โรงเรียนวัดทำนบ 8 1 12.5% 4 50% 0 0% 3 37.5% 8
156 โรงเรียนวัดบางกะโด 7 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 7
157 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งาม 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
158 โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น(ยงค์ประชาเรืองวิทยานุ) 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
159 โรงเรียนวัดลำน้ำ 5 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
160 โรงเรียนวัดดอนสาลี 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
161 โรงเรียนวัดสระสี่มุม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 5 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
163 โรงเรียนวัดเขาแจง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
164 โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
165 โรงเรียนวัดหัวหิน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
166 โรงเรียนวัดตาผา 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนวัดหนองอ้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนวัดหัวโป่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนฮั่วเคี้ยวกงลิบไต้ฮึน 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
171 โรงเรียนวัดแก้ว 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
172 โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 4 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
173 โรงเรียนบ้านหนองคา 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
174 โรงเรียนบ้านโป่งยอ (จำเริญ โฆสิตสกุล) 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
175 โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
176 โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวจิตชญา ศรีโสภา เบอร์โทร 088-5633700 e-mail : nuch_jitchaya@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]